Helse- og omsorgstjenester for barn og unge har blant annet ansvar for institusjonsavlastning, privatavlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse for barn og unge under 18 år.

Avdelingen består av: