Institusjonsavlastning for mennesker med funksjonsnedsettelse består av to avdelinger: Balder og Idunn. I tillegg koordineres tjenestene etter skoletilbud (EST) og individuell avlastning herfra.

Kontakt

Besøksadresse

Idunns vei 3
1386 Asker

Øvrig kontaktinformasjon

Natascha Varnhorn

Mellomleder avdeling Balder og EST

Mob: 489 90 083

Siw Johnsen

Mellomleder avdeling Idunn og individuell avlastning

Tlf: 66 76 85 01

Sissel Klingan/Tonje laupardt

Koordinator for individuell avlastning

Tlf: 66 76 85 00