Rådmannen 

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av fem direktører, utviklingssjef, økonomisjef og HR-sjef. Direktørene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

Kontakt

Bilde av direktør for Strategi og samfunn
Fotograf Eldøy

Tuss Benum

Direktør for Strategi og samfunn og med ansvar for tjenesteområdet Administrasjon og ledelse

tuss.benum@asker.kommune.no

Tlf: 66 90 91 40 Mob: 906 95 334