Tjenesteområdet omfatter virksomhetene:

I tillegg har tjenesteområdet ansvar for kommunens miljøarbeid.

Miljøvernleder: Bjørn Nordby
Telefon 66 90 91 67

E-post: Bjorn.Nordby@asker.kommune.no.