Asker Drift er en ren tjenesteutførende enhet uten forvaltningsansvar eller myndighetsutøvelse. Enheten er selvfinansierende i den forstand at den ikke mottar bevilgninger, men dekker alle kostnader ved å fakturere sine oppdrag. Asker Drift tilbyr både interne og eksterne tjenester.

Tjenester

Hovedarbeidsfeltet er innenfor kommunaltekniske tjenester og drift av idretts- og friluftsanlegg. I tillegg utføres diverse entreprenør-, transport- og verkstedtjenester for alle enheter i Asker kommune. De fleste av oppdragene er vunnet i konkurranse med andre.

Her finner du mer informasjon om Transporttjenesten.

 Asker Drift har sentral godkjenning for ansvarsrett som entreprenør i forhold til Plan- og Bygningsloven,og har offentlig transportløyve for fire lastebiler. Asker Drift har også et autorisert bilverksted.

Asker Drift tilbyr også tjenester til det eksterne markedet

For å utnytte kapasitet og ressurser kan vi utføre ordinære betalte oppdrag for eksterne kunder innenfor områdene:

  • Rehabilitering vann- og avløpsanlegg
  • Nyanlegg veibygging, vann- og avløpsanlegg, og idrettsanlegg
  • Grunnarbeider for nybygg
  • Dreneringsarbeid
  • Mindre asfaltarbeider
  • Feiing/renhold av uteområder
  • Transportoppdrag
  • Vegetasjonspleie
  • Reparasjoner og sveiseoppdrag

Kontakt

Telefon

66 90 93 26 / 66 90 94 09

E-post

asker.drift@asker.kommune.no

Besøksadresse

Fusdalbråten 4
1387 Asker