Hver mandag mellom klokken 8.00 og 10.00, vil du kunne få hjelp med byggesøknaden din av en saksbehandler fra Plan- og bygningsavdelingen. Første mulighet er mandag 20. mars.

Prøvetiltak for deg med enkle spørsmål

Dette er et prøvetiltak (utvidet fra tidligere tjeneste) som foreløpig går fram til sommeren, hvor du som har planer om å sette i gang med et byggetiltak kan få svar på en del enkle spørsmål i startsfasen. Alt må ikke skje gjennom forhåndskonferanser - en uformell prat ansikt til ansikt med en byggesaksbehandler kan være vel så nyttig, særlig tidlig i prosessen.

Eksempler på spørsmål

  • trenger jeg å søke?
  • hvordan finner jeg reguleringsplanen som gjelder hos meg?
  • hvor stor utnyttelsesgrad har jeg på tomten min, og hva har jeg igjen?
  • hvilke lover og regler gjelder?
  • hvor stor avstand må det være til naboen?

Ikke byggesaksbehandling

Tilbudet er altså ikke tenkt for deg som allerede har satt i gang med en byggesøknad - du må fortsatt forholde deg til din saksbehandler.