Hver mandag mellom klokken 08.00 og 10.00, vil du kunne få hjelp med byggesøknaden din av en saksbehandler fra Plan- og bygningsavdelingen.

Prøvetiltak for deg med enkle spørsmål

Dette er et prøvetiltak (utvidet fra tidligere tjeneste) som foreløpig går fram til sommeren, hvor du som har planer om å sette i gang med et byggetiltak kan få svar på en del enkle spørsmål i startsfasen. Alt må ikke skje gjennom forhåndskonferanser - en uformell prat ansikt til ansikt med en byggesaksbehandler kan være vel så nyttig, særlig tidlig i prosessen.

Eksempler på spørsmål

  • trenger jeg å søke?
  • hvordan finner jeg reguleringsplanen som gjelder hos meg?
  • hvor stor utnyttelsesgrad har jeg på tomten min, og hva har jeg igjen?
  • hvilke lover og regler gjelder?
  • hvor stor avstand må det være til naboen?

Ikke byggesaksbehandling

Tilbudet er altså ikke tenkt for deg som allerede har satt i gang med en byggesøknad - du må fortsatt forholde deg til din saksbehandler.