Byggeskikkprisen 2021

Asker kommune ønsker å fremme god byggeskikk, og ønsker derfor å dele ut Byggeskikkprisen for 2021.

Bilde av Torvbråten skole
Torvbråten skole fikk Byggeskikkprisen i 2020. Foto: Hundven Clements Photography

Kort fortalt

Asker kommunes byggeskikkpris er en hederspris for bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming, sin innvirkning på miljøet og sin innpasning til terreng og stedlige byggetradisjoner kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.

Kriterier for prisen

 • Tiltaket må være omsøkt og godkjent i kommunen.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må foreligge.
 • Tiltaket kan være ett bygg eller ett uteområde (park, idrettsanlegg, lekeplass…).
 • Tiltaket skal være tilpasset terrenget og avspeile respekt for verdier i landskap, miljø og stedlige byggetradisjoner.
 • Tiltaket skal tilfredsstille kravene til tilgjengelighet og universell utforming.
 • Tiltaket skal gjenspeile FN’s bærekraftmål i størst mulig grad.
 • Tiltaket skal legge vekt på energibruk og miljøhensyn under oppføring og etter at det er tatt i bruk.
 • Tiltaket bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i Asker kommune.

Prisens innhold

Prisen består av:

 • en plakett til å sette opp på bygget/tiltaket som har vunnet.
 • et diplom og et kunstverk med plakett til arkitekten/prosjekterende av bygget/tiltaket.

Hvem kan få prisen

Byggeskikkprisen i Asker er todelt.

Bygget/tiltaket som tildeles prisen får en plakett som skal settes på eller i bebyggelse/anlegget.

Personen/virksomheten, privat eller offentlig, som har prosjektert vinnerbidraget tildeles en diplom og et kunstbilde med plakett. 

Har du forslag til årets pris?

Du kan melde inn en kandidat ved å sende e-post til . Vennligst sett "Forslag til byggeskikkprisen 2021" i meldingsfeltet-

I forslaget legger du inn

 • adressen til ditt forslag
 • en kort begrunnelse for hvorfor forslaget bør få byggeskikkprisen
 • bilder av forslaget

Frist for å sende inn forslag til byggeskikkprisen 2021 er 3. desember.


Hvem fikk byggeskikkprisen i 2020?

Asker kommunes byggeskikkpris 2020 gikk til Torvbråten skole i Slemmestad. Skolen lever opp til Asker kommunes verdier og FNs bærekraftige mål, både når vi ser på byggeprosessen – og etter at skolen er tatt i bruk.

Bygget er svanemerket og gir 60 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med andre referansebygg. Torvbråten skole viser at det er mulig å finne en god balanse mellom kvalitet, arkitektur og bærekraft.

Torvbråten skole fikk også pris som Årets skolebygg i 2021.