Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Energisparing i kommunale bygg og anlegg

Kommunestyret vedtok 12. desember en rekke energisparingstiltak i kommunale bygg og anlegg. Tiltakene skal bidra til å redusere kommunens strømforbruk og spare inn 10-12 millioner kroner.

Strømmåler

I forbindelse med behandlingen av kommunedirektørens tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet for 2023-26 vedtok politikerne følgende innsparingstiltak:

  • senke temperaturen i alle kommunale bygg med 2 grader (1 grad i helsebygg)
  • slå av ventilasjonsanlegg mellom kl. 14.30 og kl. 08.00 påfølgende dag (egen vurdering for helsebygg)
  • redusere gatevarmen i Asker sentrum (kun varme på fortau og gangveier)
  • slukke veilys i perioden 8. mai - 6. august
  • korte ned sesongen i ishallene
  • utsette etablering av kunstis på Risenga
  • senke temperatur i svømmehallene med 1 grad

Totalt skal tiltakene gi en innsparing på 10-12 millioner kroner. Noen av tiltakene er allerede påbegynt. Tiltakene knyttet til bygg, det vil si redusert innetemperatur og kortere ventilasjonstider, iverksettes fra 01.01.2023.

Les mer om handlingsprogrammet.