Nytt liv på Øvre Sem

Formannskapet vedtok i november 2022 å selge Øvre Sem til Santo AS. Kontrakten ble skrevet under i desember og overleveringen ble markert onsdag 1. februar.

Øvre Sem

Det var stor interesse rundt salget av Øvre Sem gjennom hele salgsprosessen. Det ble satt en rekke betingelser for salget for blant annet å sikre allmennhetens tilgjengelighet til området og bevaring av kultur- og naturkvaliteter på eiendommen. Santo AS leverte en prosjektbeskrivelse som oppfylte de betingelsene som var satt for salget og hadde en dokumentert tilfredsstillende finansiering.

Santo AS ønsker å utvikle Øvre Sem til et samlingspunkt for kunnskap, selvforsyning, kultur og tradisjoner.

Det er en stor glede at nye eiere av Øvre Sem så raskt kommer i gang med aktivitet, tilbud og arrangementer. Jeg håper innbyggere og gjester støtter opp og bruker stedet, som igjen danner grunnlag for robust drift og at drivernes planer om videre utvikling kan realiseres, sier ordfører Lene Conradi.

- Det er så godt å vite at det blir liv i både bygninger og det unike miljøet rundt gården, og veldig inspirerende at de nye eierne søker samarbeid med mange andre lokale aktører, avslutter hun.

Les mer på nettsidene til Øvre Sem.

Ordfører Lene Conradi og ny eier Caroline Borgersen skriver under kjøpskontrakten i desember.
Ordfører Lene Conradi og ny eier Caroline Borgersen skriver under kjøpskontrakten i desember.