Tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige bygninger

For å sikre rask etablering av midlertidige mottak for innkvartering av flyktninger fra Ukraina, har regjeringen vedtatt en midlertidig forskrift om unntak for plan og bygningsloven.

Illustrasjonsbilde med ukrainske farger
Foto: Adobe Stock

Etter forskriften skal søknad om tillatelse for tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige bygninger behandles av kommunen innenfor fem dager. Dette gjelder også der det skal søkes om dispensasjon fra plan i disse tilfellene.

Det er derfor viktig at de som er ansvarlig for behandling av disse sakene får direkte beskjed, og ber om at søknad sendes til følgende e-postadresser:

, , , med i kopifeltet.

 

Her finner du mer informasjon: