Designhåndbok Heggedal

Designhåndboken skal være et styrende dokument til bruk for utbyggere, etater, planleggere og andre som har oppgaver knyttet til utviklingen av Heggedal.

Multiconsult seksjon 13.3 Landskapsarkitekter har utarbeidet håndboken i 2004, og den ble revidert i 2011.