Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Fortettingsrapporten

Asker kommune utarbeidet i 2006 rapporten "Fortetting i eksisterende boligområder i Asker – analyser og registreringer".