Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Fortettingsrapporten

Asker kommune utarbeidet i 2006 rapporten "Fortetting i eksisterende boligområder i Asker – analyser og registreringer".