Reguleringsplan for nordre del av Askerlia

  • Gårds- og bruksnummer: 6/274 mfl.
  • Kommunens saksnummer: 15/1372
  • Oppdragsgiver: Askerlia Garasjesamvirke og Asker og Bærum boligbyggelag
  • Forslagsstiller: Hartmann Arkitekter AS 

Nytt varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 08.06.2016.  Frist for innspill er 07.08.2016.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 07.12.2015.  Frist for innspill er 15.01.2016.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.