Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Billingstadsletta 17

Gårds- og bruksnummer: 39/76, 39/661

Kommunens saksnummer: 18/2805

Forslagsstiller: Billingstadsletta 17

Plankonsulent: Pi Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 07.09.2018.

Frist for innspill er 12.10.2018.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Situasjonskart

Plankart

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.