Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Reguleringsplan for Billingstadsletta 17

Gårds- og bruksnummer: 39/76, 39/661

Kommunens saksnummer: 18/2805

Forslagsstiller: Billingstadsletta 17

Plankonsulent: Pi Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 07.09.2018.

Frist for innspill er 12.10.2018.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Situasjonskart

Plankart

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.