Reguleringsplan for Bjerkåsholmen

  • Gårds- og bruksnummer: 68/451 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/1589
  • Oppdragsgiver: Bjerkåsholmen bolig AS
  • Forslagsstiller: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.02.2015.

Frist for innspill 20.03.2015.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.