Reguleringsplan for Bjørklundsveien 22

  • Gårds- og bruksnummer: 39/97
  • Kommunens saksnummer: 16/454 (tidligere saksnr.13/622)
  • Oppdragsgiver: Bygge-Bo AS
  • Forslagsstiller: Søren Yran AS 

Høring

 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.9.2013. Frist for innspill: 21.10.2013.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.