Reguleringsplan for gårds- og bruksnummer 6/3 ved Bondivann stasjon

Gårds- og bruksnummer: 6/3

Kommunens saksnummer: 18/6548

Tiltakshaver: Asker kommune

Varsel om oppstart

Asker kommune varsler om igangsatt planarbeid for gårds- og bruksnummer 6/3 ved Bondivann stasjon. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 06.11.2018.

Frist for innspill er 26.11.2018.