Reguleringsendring for Bringebærhagen 3 - 7

Gårds- og bruksnummer: 76/25

Kommunens saksnummer:

Forslagsstiller :Boxs Arkitektstudio

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 16.06.2016. Merknader sendes innen 4 uker.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.