Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Områderegulering for Brønnøya

Kommunens saksnummer: 15/5

Vedtak i kommunestyret

Kommunestyret i Asker har i møte 17.04.2018 vedtatt å avslutte prosess knyttet til områderegulering for Brønnøya.

Protokoll fra kommunestyret.