Reguleringsplan for Damveien

  • Gårds- og bruksnummer: 61/786 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/63
  • Oppdragsgiver: Foliefabrikken AS 
  • Forslagsstiller: ARCHUS arkitekter as 

Nytt varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 11.01.2018.

Frist for innspill 15.02.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene. 

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 3.11.2014.

Frist for innspill 30.11.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.