Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for del av gårds- og bruksnummer 7/1, Drengsrud gård

Gårds- og bruksnummer: del av 7/1

Kommunens saksnummer: 16/8140

Forslagsstiller: Asker kommune 

Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte 29.01.2019 vedtatt reguleringsplan for offentlig friområde - kollen på Drengsrud, del av gårds- og bruksnummer 7/1.

Lenke til kommunestyrets  behandling

Frist for klage er 25.02.2019

Historikk

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte 01.11.2017, sak 110/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for del av gårds- og bruksnummer 7/1,Drengsrud gård, ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 20.12.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller  

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 16/8140.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 01.11.2017, se sak 110/17

Varsel om oppstart

Asker kommune har satt i gang utarbeidelse av forslag til reguleringsplan, detaljregulering for del av gårds- og bruksnummer 7/1, Drengsrud gård.

Frist for innspill er 11.01.2017.

Varslingsannonse

Kartutsnitt med planavgrensning