Reguleringsplan for del av gårds- og bruksnummer 7/1, Drengsrud gård

Gårds- og bruksnummer: del av 7/1

Kommunens saksnummer: 16/8140

Forslagsstiller: Asker kommune 

Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte 29.01.2019 vedtatt reguleringsplan for offentlig friområde - kollen på Drengsrud, del av gårds- og bruksnummer 7/1.

Frist for klage var 25.02.2019