Reguleringsplan for nytt idrettsanlegg - Frisk Asker fotball

Gårds- og bruksnummer: 56/116, 56/325

Kommunens saksnummer: 17/4532

Oppdragsgiver: Frisk Asker fotball

Forslagsstiller: Fristed Arkitekter AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 13.02.2019, sak 19/14, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for nytt idrettsanlegg på Vettre ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 05.04.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Heidi Fløtten Olsen telefon  482 62 045 eller 

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 17/4532.

Historikk

Varsel  om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 11.05.2017.  Frist for merknader er 30.05.2017  (ikke 30.06 som det står i annonsen)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varslingsannonse