Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for nytt idrettsanlegg - Frisk Asker fotball

Gårds- og bruksnummer: 56/116, 56/325

Kommunens saksnummer: 17/4532

Oppdragsgiver: Frisk Asker fotball

Forslagsstiller: Fristed Arkitekter AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 13.02.2019, sak 19/14, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for nytt idrettsanlegg på Vettre ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 05.04.2019.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 13.02.2019, se sak 19/14)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Heidi Fløtten Olsen telefon  482 62 045 eller 

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 17/4532.

Historikk

Varsel  om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 11.05.2017.  Frist for merknader er 30.05.2017  (ikke 30.06 som det står i annonsen)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varslingsannonse