Reguleringsplan for Grevlingdalen

Gårds- og bruksnummer: 42/46

Kommunens saksnummer: 17/18088

Forslagsstiller: Syverstadkollen AS i samarbeid med Asplan Viak.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonse ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 15.01.2018. 

Frist for merknader er 16.02.2018.

Varslingsannonse

Kartskisse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.