Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for Landøyveien 5

Gårds- og bruksnummer: 39/287

Kommunens saksnummer: 16/3541

Oppdragsgiver:  Landøyveien 5A AS

Forslagsstiller:  IN'BY AS og code Arkitektur

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 19.06.2017

Frist for innspill er 18.08.2017.

Varslingsannonsen

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.