Reguleringsplan for Langenga 30

Gårds- og bruksnummer: 55/323 med flere

Kommunens saksnummer: 16/8390

Forslagsstiller: Langenga Bolig AS, Hogstad Invest AS og Norges Cykleforbund.

Oppdragsgiver: Narud Stokke Wiig AS

Begrenset høring

Planområdet er utvidet og  saken er derfor sendt ut på begrenset høring.

Frist for merknader er 15.03.2019.

Høringsbrev, datert 19.02.2019

Varslingsbrev fra tiltakshaver

Skredvurdering

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller 

Eventuelle merknader kan  sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Høring

Bygningsrådet har i møte 26.09.2018, sak 18/90, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Langenga 30 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 19.11.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller 

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 16/8390.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 05.01.2017.

Frist for innspill er 02.02.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.