Reguleringsplan/endring for Orestien 30

gårds- og bruksnummer: 49/214

Kommunens saksnummer: 18/199

Tiltakshaver: Reistrad Bolig AS

Plankonsulent: Hartmann Arkitekter as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 13.02.2018.

Frist for innspill 09.03.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.