Omregulering av Østenstadveien 27, del av gårds- og bruksnummer 63/11

Gårds- og bruksnummer: 63/11

Kommunens saksnummer: 16/9569

Forslagsstiller: Asker kommune

Varsel om oppstart

Asker kommune har satt i gang utarbeidelse av forslag til fradeling og omregulering av Østenstadveien 27, del av gårds- og bruksnummer 63/11.

Frist for merknader er 01.02.2017.

Varslingsannonse

Kartskisse med planavgrensning