Omregulering av Otto Blehrs vei 21

Gårds- og bruksnummer: 40/344

Kommunens saksnummer: 17/16761

Oppdragsgiver: Skaaret Eiendom

Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider  05.10.2017. Frist for innspill  er 27.10.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.