Reguleringsplan for del av Øvre Elnes vei

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 07.03.2023 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Øvre Elnes vei 18 c og d

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 17/23. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 02.05.2023

 

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 02.04.2020, sak 38/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Øvre Elnes vei 18 c og d ut til offentlig ettersyn.

Ny utvidet frist for merknader er satt til 24.06.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 02.04.20, se sak 38/20)

Spørsmål  til saken kan rettes til saksbehandler  Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller 473 08 534. E-post

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/1709.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 67/38, 67/549, 67/550.

Kommunens saksnummer: 20/1709 (tidl. 15/6344)

Oppdragsgiver: Tore Hurlen og Terje Thomassen

Forslagsstiller: Hartmann Arkitekter AS