Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Askerveien, gårds- og bruksnummer 24/183 med flere

Gårds- og bruksnummer: 24/183 med flere

Kommunens saksnummer: 17/15821

Forslagsstiller: Bane NOR Eiendom AS og Skaaret Holding AS

Plankonsulent: 4B Arkitekter AS

Varsel om utvidet planområde

Planforslaget er varslet privat. Varslingsbrevet ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 10.08.2018.

Frist for innspill er 31.08.2018.

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsbrevet. 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 25.01.2018.

Frist for innspill er 14.02.2018.

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.