Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Brusetsvingen 31 og 33

Gårds- og bruksnummer: 31/123, 30/122

Kommunens saksnummer: 18/3459

Tiltakshaver: Eget Hjem as

Plankonsulent: Lunde Arkitektur

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 22.02.2019. Frist for innspill er 11.03.2019.

Varslingsannonse

Saken kan følges på Asker kommunes innsynsportal. Søk på saksnummer 18/3459.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen