Reguleringsplan for Risenga ishall og Risenga skole

Gårds- og bruksnummer: 55/800 med flere

Kommunens saksnummer: 17/1688

Oppdragsgiver: Asker kommune

Forslagsstiller: Tegn_3

Høring

Bygningsrådet har i møte 05.12.2018, sak 18/130, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Risenga ishall ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 04.02.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller   

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 17/1688.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 27.06.2017.

Frist for innspill er 01.08.2017.

Varslingsannonse

Varslingsbrev