Reguleringsplan for Solstadveien 42

Gårds- og bruksnummer: 33/18 med flere

Kommunens saksnummer: 17/13871

Forslagsstiller: Solstadhøyden AS

Plankonsulent: Lof Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 23.10.2017.

Frist for innspill er 01.12.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.