Reguleringsplan for Stasjonsbakken

Gårds- og bruksnummer: del av 61/13

Kommunens saksnummer: 18/10148

Tiltakshaver: Stiftelsen ungdomsboliger v/Asker og Bærum boligbyggelag

Plankonsulent: Arkitektkontoret GASA A/S

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 04.02.2019.

Frist for innspill er 06.03.2019.

Varslingsannonse

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på søk og sett inn saksnummer 18/10148)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.