Reguleringsplan for Strandengveien 42

Gårds- og bruksnummer: 76/73

Kommunens saksnummer: 17/14706

Oppdragsgiver: Strandenga Eiendom AS

Tiltakshaver: Fristed Arkitekter AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 06.03.2019, sak 28/19, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Strandengveien 42 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 07.05.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Heidi Fløtten Olsen på telefon 482 62 045 eller .

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 17/14706.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 06.03.2019, se sak  28/19)

Merknader merkes med saksnummer 17/14706.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 07.07.2017.  Frist for merknader er  08.08.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.