Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for Trekanten og omkringliggende eiendommer

Gårds- og bruksnummer: 2/25 med flere

Kommunens saksnummer: 17/15357

Tiltakshaver: Citycon Trekanten Eiendom AS 

Plankonsulent: Cowi AS

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn.

Planforslaget er varslet privat. Varslingsbrevet ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 14.05.2018.  Frist for innspill til planarbeidet og/eller planprogrammet er 23.06.2018

Varslingsbrev

Forslag til planprogram

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.