Reguleringsplan for Undelstadveien 72

Gårds- og bruksnummer: 49/62

Kommunens saksnummer: 16/3432

Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio

Oppdragsgiver:  Stig E. Skoglund

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  Undelstadveien 72 ble vedtatt av kommunestyret i møte 15.05.2018, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Frist for evt. klage er 18.06.2018.

 

Høring

Bygningsrådet har i møte 15.11.2017, sak 112/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Undelstadveien 72 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 03.01.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Alexander Mysen på telefon 909 52 269 eller   

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 16/3432.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 15.11.2017, se sak 112/17)

 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 09.01.2017.

Frist for merknader er 05.02.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.