Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for nytt vendespor ved Asker stasjon

Kommunens saksnummer: 18/1329

Forslagsstiller: Bane NOR

Plankonsulent: Norconsult AS

Varsel om oppstart og høring av planprogram

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.03.2018.

Frist for innspill  er 11.05.2018.

Varslingsannonse

Forslag til planprogram

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.