Reguleringsplan for Bjerkåsholmen 115

Gårds- og bruksnummer: 68/393

Kommunens saksnummer: 17/18119

Oppdragsgiver: Vollen båtservice

Forslagsstiller: Frost Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.06.2018. Frist for innspill er 17.08.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen