Mal for reguleringsbestemmelser

Bestemmelsene tilpasses til den enkelte reguleringsplanen.