Sentralt regelverk for arealplan

Oversikt med lenker over nasjonale lover, forskrifter, regler og retningslinjer for arealplaner.

Lover

Forskrifter 

Retningslinjer og veiledere

Andre lenker