Kommunale forskrifter (juridisk bindende)

Ved vedtak av ny kommuneplan for Asker 2014 - 2026 avløses kommunale bygningsvedtekter av nye bestemmelser og retningslinjer.  

Kommunale retningslinjer og veiledere (kun veiledende)

Rapporter og temakart for Asker kommune

Her er sentralt regelverk for arealplan.