Designhåndboken skal være et styrende dokument til bruk for utbyggere, etater, planleggere og andre som har oppgaver knyttet til utviklingen av Heggedal.

Multiconsult seksjon 13.3 Landskapsarkitekter har utarbeidet håndboken i 2004, og den ble revidert i 2011.

Designhåndboken kan lastes ned som PDF fra denne lenken.