Asker kommune utarbeidet i 2006 rapporten "Fortetting i eksisterende boligområder i Asker – analyser og registreringer".

Rapportens del 1 omhandler temaer knyttet til boligfortetting.
Rapportens del 2 inneholder områdebeskrivelser for de ulike boligområdene i Asker kommune. Her beskrives det enkelte områdets bebyggelse og karakter.

 

 1. Rapport Forord (PDF)
 2. Rapport Del1 (PDF)
 3. Rapport Del1 (PDF)
 4. Rapport Del2 Innledning områdebeskrivelser (PDF)
 5. Rapport Områdebeskrivelser HS (PDF)
 6. Rapport Områdebeskrivelser A (PDF)
 7. Rapport Områdebeskrivelser BV (PDF)
 8. Rapport Områdebeskrivelser BH (PDF)
 9. Rapport Områdebeskrivelser VD (PDF)
 10. Rapport Områdebeskrivelser RH (PDF)
 11. Rapport Områdebeskrivelser D (PDF)
 12. Rapport Områdebeskrivelser JH (PDF)
 13. Rapport Områdebeskrivelser H (PDF)
 14. Rapport Områdebeskrivelser BM (PDF)
 15. Rapport Områdebeskrivelser N (PDF)
 16. Rapport Grunnlagsmateriale (PDF)

 

Papirutgave av rapporten kan ses på Servicetorget.