Asker kommune utarbeidet i 2006 rapporten "Fortetting i eksisterende boligområder i Asker – analyser og registreringer".

 • Rapportens del 1 omhandler temaer knyttet til boligfortetting.
 • Rapportens del 2 inneholder områdebeskrivelser for de ulike boligområdene i Asker kommune. Her beskrives det enkelte områdets bebyggelse og karakter.
 1. Rapport: Forord (PDF)
 2. Rapport: Del1 (PDF)
 3. Rapport: Del1 (PDF)
 4. Rapport: Del2 Innledning områdebeskrivelser (PDF)
 5. Rapport: Områdebeskrivelser HS (PDF)
 6. Rapport: Områdebeskrivelser A (PDF)
 7. Rapport: Områdebeskrivelser BV (PDF)
 8. Rapport: Områdebeskrivelser BH (PDF)
 9. Rapport: Områdebeskrivelser VD (PDF)
 10. Rapport: Områdebeskrivelser RH (PDF)
 11. Rapport: Områdebeskrivelser D (PDF)
 12. Rapport: Områdebeskrivelser JH (PDF)
 13. Rapport: Områdebeskrivelser H (PDF)
 14. Rapport: Områdebeskrivelser BM (PDF)
 15. Rapport: Områdebeskrivelser N (PDF)
 16. Rapport: Grunnlagsmateriale (PDF)

Papirutgave av rapporten kan ses på Servicetorget.