Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Åmotåsen

Gårds- og bruksnummer: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 OG 79/707

Kommunens saksnummer: 17/853

Oppdragsgiver:  Beliggenhet Holding AS

Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS

Nytt varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Ny varslingsannonse ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 18.09.2017. 

Frist for merknader er 20.10.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 28.07.2017. 

Frist for merknader er 15.08.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.