Gårds- og bruksnummer: 3/334 med flere

Kommunens saksnummer: 18/6597

Tiltakshaver: Asker kommune

Plankonsulent: Tegn_3 AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 05.06.2019, sak 61/19, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for  permanent plassering av varmestue og midlertidig botilbud på Askerholmen ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 01.09.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller e-post jorgen.tysseland@asker.kommune.no.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 18/6597.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 05.06.2019, se sak  61/19)

Historikk

Varsel om oppstart

Det varsles om oppstart av planarbeid for Askerholmen. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 30.11.2018.

Frist for merknader er 21.01.2019.

Varslingsannonse

Nettside for prosjektet

Informasjonsmøte på Solvang ungdomsskole 13.12.2018 kl. 19.00