Gårds- og bruksnummer: 3/334 med flere

Kommunens saksnummer: 18/6597

Tiltakshaver: Asker kommune

Plankonsulent: Tegn_3 AS

Varsel om oppstart

Det varsles om oppstart av planarbeid for Askerholmen. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 30.11.2018.

Frist for merknader er 21.01.2019.

Varslingsannonse

Nettside for prosjektet

Informasjonsmøte på Solvang ungdomsskole 13.12.2018 kl. 19.00