Åstadlia 11

Gårds- og bruksnummer: 38/640

Kommunens saksnummer: 18/9126

Forslagsstiller: Richard Zeiner-Gundersen

Plankonsulent: Lie Øyen Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 19.12.2018.

Frist for innspill er 24.01.2019.

Varslingsannonse

Varselbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.