Gårds- og bruksnummer: 38/272, 38/61

Kommunens saksnummer:  18/12460

Plankonsulent: Atelier Haaland v/Per Oscar Haaland

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 13.09.2019.

Varslingsannonse

E-post/brev merkes med saksnummer 18/12460.

Frist for innspill er 14.10.2019.

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på  avansert søk og sett inn saksnummer 18/12460)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.