Gårds- og bruksnummer: 69/45 med flere

Kommunens saksnummer: 16/8560

Oppdragsgiver: Trysilhus Akershus AS

Forslagsstiller: Trysilhus Akershus AS/Plan23

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 05.01.2017.

Frist for innspill er 27.01.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.