• Gårds- og bruksnummer: 55/792 og 55/795
  • Kommunens saksnummer: 15/163 (tidligere saksnummer 14/4762)
  • Oppdragsgiver: Skaaret Eiendom
  • Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio

Varsel om oppstart

Kommunen varslet oppstart 10.11.2014 med tre ukers høringsfrist.

Varslingsannonse